Cena za testovanie

Test zákazníci EÚ mimo zákazníci z EÚ
1-9 testy 10 a viac 1-9 testy 10 a viac
Všetky postihnuté plemená - zoznam postihnutých plemien
Prcd 60.00 EUR 54.00 EUR 50.00 EUR
50.00 USD
45.00 EUR
45.00 USD
Test cena cena
Kombinovaná ponuka pre English Cocker Spaniels
Prcd + Familiar nephropathy 100.00 EUR 82.64 EUR
94.00 USD
Kombinovaná ponuka pre Australian Sheperds
Prcd + MDR1 96.00 EUR 79.34 EUR
90.00 USD
Kombinovaná ponuka pre Poodles, Labradoodles, Goldendoodles
Prcd + vWD I 96.00 EUR 79.34 EUR
90.00 USD
Kombinovaná ponuka pre several breeds
Prcd + PLL 80.00 EUR 66.12 EUR
76.00 USD
Súpravy pre odber vzoriek je možné objednať na webových stránkach dnakit.eu.
PrcdTest laboratórium neposiela odberové súpravy.
Všetky ceny kitov zahŕňajú medzinárodnú prepravu. Platby za kitov cez PayPal (VISA / MC).
Dnakit.eu kit pre 1-5 psov Objednat 9 EUR 11 USD
Dnakit.eu kit pre 6-10 psov Objednat 14 EUR 17 USD
Dnakit.eu kit pre 11-15 psa Objednat 16 EUR 20 USD

Laboratórium prijíma vzorky z celého světa, nejen ze Slovenska.

Informace o nemoci

Pripravili sme podrobný prehľad o ochorení PRA-prcd na zvláštnej stránke.


Order form in PDF

Ako si objednať test?

1 - Žiadosti o vyšetrenie

Žiadosti o vyšetrenie TU K STIAHNUTIU!

2 - Odebrání vzorku

Vyšetrovaným biologickým materiálom je krv. Krv musí byť odobraná do EDTA skúmavky, aby sa nezrazila. Dostatočné množstvo je 0,5 až 1 ml. Skúmavky označte menom zvieraťa a poradovým číslom na žiadosti.

3 – Odeslanie vzorkov a žiadosti

Laboratórium prijíma vzorky z celého sveta. Vzorky posielajte poštou na adresu…

Dajbych Slovakia, s.r.o.
P.O.BOX 38
040 13 Košice Slovakia
Sběrné místo vzorků pro Českou republiku: Genomia s.r.o.

Vzorky krvi je treba odobrať do dobre uzatvárateľných skúmaviek, napr. skúmavky na vákuový odber alebo skúmavky so šraubovacím uzáverom. Každú skúmavku s krvou vložte do čistého igelitového sáčku, sáčok uzatvorte. Skúmavky ďalej zaistite proti nárazu (obaľte ich vatou, molitanom, obrúskami...). Obalené skúmavky vložte do bublinkovej obálky a odošlite, stačí i obyčajnou poštou. S odoslaním však nevyčkávajte.

4 – Platba za vyšetrenie

Laboratórium vykoná analýzu až po zaplatení testu. Platiť je možné prevodom:

účet číslo: 448680913/0900
IBAN: SK4109000000000448680913
SWIFT GIBASKBX
banka: Slovenska sporitelna, a.s. Bratislava

Pokiaľ chcete platiť platobnou kartou, napište nám e-mailom koľko vyšetrení chcete objednať, pošleme Vám platobné inštrukcie naspäť e-mailom. Platba kartou sa vykonáva cez prevádzkovateľa/službu PayPal – zákazníkov upozorňujeme, že stránky PayPalu sú len v angličtine.


Sample PDF report

5 – Výsledky testov

Výsledky sú známe do desiatich dní od obdržania vzorky. Záverom vyšetrenia je Správa o výsledku skúšky (certifikát), ktorú vystavíme v angličtine. Certifikát o výsledku Vám zašleme elektronicky jako pdf dokument.